Belastingvermindering en premies bij energiebesparende investeringen

U kan een belastingsvermindering aanvragen bij het plaatsen van dakisolatie.

Voorwaarden

  de dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.

 • De aannemer vermeldt de verplichte gegevens op de factuur of in bijlage.
 • Uw woning moet minimum 5jaar in gebruik zijn bij de start van de werken.
 • Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimum 2,5m²K/W (vierkant meter Kelvin per Watt).

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of u de eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.

Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Kosten

Het is de datum van de betaalopdracht die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur (incl. btw) met een maximum van 3.070 euro per woning.
 • Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur (incl. btw) met een maximum van 3.130 euro per woning.

Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Deze belastingvermindering kan sinds aanslagjaar 2014 niet meer omgezet worden in belastingkrediet.

Aanpak

U moet 30% van het totaalbedrag (incl. btw) van uw investeringen in dakisolatie (of zoldervloerisolatie) invullen op uw belastingaangifte. In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Het is de de datum van de betaalopdracht die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

 • Wie de factuur betaald heeft in 2016, kon het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.
 • Wie de factuur betaald heeft in 2017, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2018.
  Let wel: voor facturen in 2017 moet er een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016.

Voorschot inbrengen?

Hebt u de restfactuur betaald in het jaar dat volgt op het jaar waarin u het voorschot hebt betaald? Dan brengt u eerst het voorschot in, en het jaar daarna de restfactuur.

Voorbeeld: u betaalde het voorschot in 2016 en de restfactuur in 2017.

 • Zijn de werken beëindigd op het moment dat u de belastingaangifte indient (inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017)? Dan kunt u het voorschot dat u in 2016 betaalde inbrengen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017.
  De rest van de factuur, die u betaald hebt in 2017, moet u dan inbrengen in de aangifte van aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017)
 • Zijn de werken niet beëindigd op het moment dat u de belastingaangifte indient (inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017)? Dan kunt u het voorschot dat u in 2016 betaalde niet opnemen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017. U moet dan zodra de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2017 (binnen de bezwaartermijnen).
  De rest van de factuur, die u betaald hebt in 2017, moet u dan inbrengen in de aangifte van aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).

Documenten

U moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste 5 jaar in gebruik is.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ...)
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

Bevoegde instantie

Woonwinkel Zennevallei

Adresgegevens

Vanden Eeckhoudtstraat  11

1500 Halle

Telefoon: 02/361.50.91

info@woonwinkelzennevallei.be

http://www.woonwinkelzennevallei.be/

Aanvullende gegevens

Maandag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur in Halle
Woensdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Donderdag: 14 uur tot 16 uur in Halle
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
en 14 uur tot 16 uur in Halle

Uitgelicht

Zoeken