Collectieve schuldenregeling (CSR)

Scroll naar

Een procedure collectieve schuldenregeling beoogt de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen. Deze regeling moet hem toelaten zijn schulden te betalen en hem en zijn gezin een menswaardig bestaan te laten leiden.

Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.

Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid d.m.v. een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.

Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen intresten en uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten.

Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar.

Tevens heeft de schuldbemiddelaar een controletaak en volgt hij de uitvoering op van alle maatregelingen voorzien in de aanzuiveringsregeling.

Wanneer jouw inkomen onvoldoende is voor het afbetalen van de schulden, kan je onder bepaalde voorwaarden terecht bij de dienst collectieve schuldenregeling van het OCMW Halle.

Indien wenselijk/noodzakelijk kan je deze hulpverlening aanvullen met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorwaarden

Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen:

  • particulieren,
  • beoefenaars van een vrij beroep: geneesheren, architecten, tandartsen,...
  • landbouwers

Aanpak

Wanneer je voor het eerst beroep doet op het OCMW, zal het intaketeam nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor jouw situatie.  Zij kunnen je doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst binnen het OCMW, zoals de dienst budgethulpverlening, of naar andere welzijnsvoorzieningen.

Meenemen

  • identiteitsbewijs
  • bewijs van inkomsten
  • bewijs van uitgaven
  • bewijs van eventuele schulden

Bevoegde instantie

OCMW Halle

Adresgegevens

A. Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02/361.16.16

Fax: 02/361.23.60

info.onthaal@ocmwhalle.be

http://www.ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

Telefonisch
Van ma - vrij:
van 8u45 tot 12u en 13u tot 16u15.

Elke werkdag permanentie: 9u-12u.
namiddag enkel na afspraak

Uitgelicht

Zoeken