Thuiszorg - Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die niet in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

De dienst gezinszorg van het OCMW Halle is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienst.

Je kan er terecht voor volgende hulp:

 • hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven
 • huishoudelijke hulp- en dienstverlening
 • de algemene psycho-sociale ondersteuning
 • algemene (ped-)agogische ondersteuning

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.
U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

 • Je bent hulpbehoevend ten gevolge van ziekte, hoge leeftijd, handicap of sociale omstandigheden.
 • Je bent inwoner van Groot-Halle
 • Je beschikt over een medisch attest

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Kosten

Op basis van jouw gezinsinkomen wordt een bedrag per uur bepaald. Om de kostprijs te bepalen richten we ons op de barema's opgesteld door het bevoegde ministerie (Vlaamse Gemeenschap, ministerie van Welzijn en Gezondheid).

Indien de verzorgdende boodschappen doet voor en/of met de cliënt, zal via de facturatie, € 0.3389 per kilometer en € 0.030 (verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid) per rit worden aangerekend.

Aanpak

Je belt, mailt, schrijft een brief of komt langs met jouw hulpvraag. Onze maatschappelijk assistent komt bij jou op huisbezoek om het dossier op te maken.

Meenemen

 • Identiteitskaart
 • Een klever van de mutualiteit
 • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen of een uittreksel van de inkomsten.
 • Een doktersattes
 • Eventueel een attest van invaliditeit

Bevoegde instantie

OCMW Halle zorgloket

Adresgegevens

Telefoon: 02/361.16.16

info.onthaal@ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

fysieke permanentie aan het
zorgloket in LDC de Pasja:
dinsdagnamiddag tussen 14u
en 16u en op donderdagvoormiddag
tussen 9u en 12u.

fysieke permanentie aan het
zorgloket in LDC De Lemoon:
2de en 4de maandag van de maand
tussen 10u en 12u.

Telefonische permanentie elke voormiddag tussen 9u en 12u
op het nummer: 02/361.16.16

Uitgelicht

Zoeken