Jobcoaching

Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk.

De arbeidstrajectbegeleidingsmethode bestaat er in de werkzoekende/cliënt via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende/cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden. Het is eveneens mogelijk om tijdens de trajectbegeleiding ruimte te maken voor het oefenen van sollicitatietechnieken zoals onder andere jobs opsporen, een CV opstellen, een overtuigende brief schrijven, een zelfverzekerd gesprek voeren, ...

Voorwaarden

Het is belangrijk dat de personen een leefloon of financiële steun genieten vooraleer een traject kan opgestart worden.

De dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW richt zich hierbij in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals:

  • langdurige werkzoekenden;
  • allochtonen;
  • laaggeschoolden;
  • werkzoekenden met een arbeidsbeperking
  • jongeren
  • 50 +

Kosten

De arbeidstrajectbegeleiding vanuit de sociale dienst van een OCMW is gratis.

Bevoegde instantie

OCMW Halle

Adresgegevens

A. Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02/361.16.16

Fax: 02/361.23.60

info.onthaal@ocmwhalle.be

http://www.ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

Telefonisch
Van ma - vrij:
van 8u45 tot 12u en 13u tot 16u15.

Elke werkdag permanentie: 9u-12u.
namiddag enkel na afspraak

Uitgelicht

Zoeken