Klusjesdienst 'De Klus'

Personen die omwille van ziekte, handicap of ouderdom bepaalde klussen in- aan- en rond de woning niet zelf kunnen uitvoeren, kunnen een beroep doen op de klusjesdienst.

‘De Klus’ is een klusjesdienst voor particulieren in samenwerking met Groep Intro vzw regio Vlaams-Brabant en OCMW Halle.

De Klus kan zowel binnen als buiten klusjes opknappen.

Een greep uit de mogelijke opdrachten:

Binnen

O       Behangen (1 à 2 ruimtes per jaar)

O       Schilderen (1 à 2 ruimtes per jaar)

O       Sanitaire klussen : kraan of WC plaatsen

O       Glas van raampjes vervangen

O       Kachel plaatsen en aansluiten

O       Vloerbekleding: vervangen van tegels – plaatsen van linoleum in één ruimte

O       Kleine metselwerken

O       Ophangen van lampen/schilderijen,…

O       Opruimen van kelder/zolder

O       Kleine elektriciteitswerken: vb: verplaatsen van een stopcontact

O       Aanpassing van de woning in het kader van toegankelijkheid

Buiten

O       Leegmaken van woning of hulp bij verhuis

O       Vervoer naar containerpark

O       Afspuiten van de oprit

O       Plaatsen van een brievenbus

O       Losse tegels op het terras of op de oprit cementeren

O       Buitenmuurtje herstellen

‘De klus’ kan opdrachten weigeren:

O       Indien het veiligheids- en/of gezondheidsrisico te hoog is

O       Indien de werken een specifieke vaktechnische kennis vragen

Voorwaarden

- Uw aanvraag gaat steeds via de woonwinkel.

- Het betreft werken aan de woning die je zelf bewoont. Wanneer u huurder bent, worden enkel werken uitgevoerd die u ten laste vallen.

- U kan zelf de aangevraagde klus niet klaren omwille van uw lichamelijke, sociale en/of financiële toestand. De dienst richt zich specifiek tot volgende doelgroepen

  • Senioren (vanaf 60 jaar)
  • Mindervaliden en langdurig zieken
  • Personen met leefloon of met een beperkt inkomen
  • anderen

-  U bent bereid u te onderwerpen aan een sociaal-financieel onderzoek.

Kosten

- De bijdrage per uur staat in verhouding tot het inkomen van de klant.

- U betaalt een bijdrage voor de werkuren die gepresteerd worden en dit per blok van 1 uur.

- U betaalt 10 euro indien vooraf prospectie nodig is door ‘de Klus’. Deze kost valt weg bij de uitvoer.

- U betaalt een vaste kost voor elke bijkomende verplaatsing van de ploeg aan 10 euro per rit (aanhalen van materiaal, …)

- Indien bijkomende kosten nodig zijn bv plaatsing container worden deze vooraf betaald.

- U betaalt alle verbruiksmateriaal.

- Het benodigd verbruiksmateriaal wordt zoveel mogelijk zelf aangekocht (behangpapier, verf,…)

Bijzonderheden

Deze diensten worden aangeboden door OCMW's, PWA of privé initiatieven.
De betalingen gebeuren met dienstencheques of volgens het gezinsinkomen.

Aanpak

De aanvraag gebeurt steeds via uw begeleider of via de woonwinkel Zennevallei, loket Halle, op het nummer 02/361 50 91.

Na goedkeuring van uw aanvraag, neemt de Klus contact met u op om de klus uit te voeren.

De Klus factureert zijn gepresteerde uren door aan u of aan het OCMW van Halle.

Tijdens het uitvoeren van de klus, opruiming of ontruiming is de klant of een verantwoordelijke steeds aanwezig.

Bevoegde instantie

Woonwinkel Zennevallei

Adresgegevens

Vanden Eeckhoudtstraat  11

1500 Halle

Telefoon: 02/361.50.91

info@woonwinkelzennevallei.be

http://www.woonwinkelzennevallei.be/

Aanvullende gegevens

Maandag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur in Halle
Woensdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Donderdag: 14 uur tot 16 uur in Halle
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
en 14 uur tot 16 uur in Halle

Uitgelicht

Zoeken