Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Voorwaarden

Nationaliteit

u bent:

 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd u bent

 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • u bent ontvoogd door huwelijk
  • u bent zwanger
  • u hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

U hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Werkbereidheid

U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen

 • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)
 • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde

Kosten

 • als u samenwoont met één of meerdere personen: 544,91 euro
 • als u alleenstaande bent: 817,36 euro
 • als u een gezin vormt met partner of met één of meerdere kinderen ten laste: 1.089,82 euro

Bijzonderheden

Aanpak

Wanneer je voor het eerst beroep doet op het OCMW, zal het intaketeam nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor jouw situatie.  Zij kunnen je doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst binnen het OCMW of naar andere welzijnsvoorzieningen.

Meenemen

 • identiteitskaart
 • nuttige documenten die jouw inkomsten en uitgaven staven
 • nuttige briefwisseling

Bevoegde instantie

OCMW Halle

Adresgegevens

A. Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02/361.16.16

Fax: 02/361.23.60

info.onthaal@ocmwhalle.be

http://www.ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

Telefonisch
Van ma - vrij:
van 8u45 tot 12u en 13u tot 16u15.

Elke werkdag permanentie: 9u-12u.
namiddag enkel na afspraak

Uitgelicht

Zoeken