Dakisolatiepremie Vlaanderen

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

Voor de isolatie van de zoldervloer kunt u alleen een premie krijgen als het gaat over de vloer van een onverwarmde zolder. De premie is geldig voor dakisolatie óf zoldervloerisolatie, en dus niet voor beide.

Voorwaarden

 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie. Voor een eindfactuur van 2013 gelden dus de voorwaarden, bedragen en maxima van 2013. Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden en bedragen van 2014. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Als u een eindfactuur hebt vanaf 1-1-2014, dan geldt de premie ook voor woningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006 maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De warmteweerstand (Rd-waarde) van het nieuw geplaatste materiaal moet minstens 3,5 m²K/W bedragen. Dat mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde 3,5 te komen.
 • Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat gebruikt wordt. Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'Premies en goedkope leningen voor energiebesparing'.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

Kosten

 

 

Uitvoering door aannemer

Uitvoering doe-het-zelf

Met eindfactuur
van 1-1-2017 tot 31-12-2018

6 euro per m²

3 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017 en 2018 bedraagt de premie 10,5 euro per m² bij werken uitgevoerd door een aannemer en 5,25 euro per m² bij doe-het-zelf werken.

Aanvraag

Uw elektriciteitsdistributienetbeheerder (zoeken op de VREG-website)

Aanpak

Documenten

De onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • als u 'beschermde afnemer' bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Eandis of Infrax). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.​ Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Meenemen

 • subsidieaanvraagformulier
 • facturen

Bevoegde instantie

Woonwinkel Zennevallei

Adresgegevens

Vanden Eeckhoudtstraat  11

1500 Halle

Telefoon: 02/361.50.91

info@woonwinkelzennevallei.be

http://www.woonwinkelzennevallei.be/

Aanvullende gegevens

Maandag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur in Halle
Woensdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Donderdag: 14 uur tot 16 uur in Halle
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
en 14 uur tot 16 uur in Halle

Vlaams Energieagentschap

Adresgegevens

Koning Albert-II-laan  20

1000 Brussel

Postbus: 17

Aanvullende gegevens

Een vraagje over energie?
Bel gratis 1700, elke werkdag van 9-19u


Uitgelicht

Zoeken