Rusthuis - Woon- en zorgcentrum

Scroll naar

Een residentiële opvangvorm om continue zorg te verstrekken in een aangepast leefmilieu aan ouderen voor wie de draagkracht en de mogelijkheden van de mantelzorg en de professionele thuiszorg ontoereikend zijn.

WZC Zonnig Huis:

Het woonzorgcentrum Zonnig Huis biedt een thuis aan 104 bewoners. Zij kunnen er 24 uur per dag een beroep doen op kwaliteitsvolle dienstverlening. Vrijwilligers, personeel en familieleden creëren er een dynamische sfeer voor en met de bewoners. Het Zonnig Huis richt zich tot inwoners van Halle die hoogbejaard zijn en die zorg nodig hebben. Het maakt niet uit van hun sociale achtergrond is, wat hun financiële mogelijkheden zijn of welke ideeën zij nastreven.

Seniorie De Maretak

Seniorie De Maretak wil in de eerste plaats een warme thuisomgeving zijn voor haar bewoners. Hierbij staat het gericht luisteren naar de eigenheid en de leefwereld van al onze bewoners centraal.
Er wordt gewerkt aan een voortdurende verbetering van de zorgkwaliteit zodat onze bewoners zich professioneel begeleid en ondersteund voelen.
Zowel familie als vrijwilligers worden uitgenodigd om samen met onze ploeg op een positieve en constructieve manier mee te werken aan een huis waar het goed is om te wonen, te werken en te leven…

Seniorenresidentie Lucie Lambert

Residentie Lucie Lambert is een woonzorgcentrum in Buizingen waar u niet enkel alle faciliteiten vindt, maar beslist ook alle genoegens van het leven. Lekker tafelen, een gezellig praatje, fijne ontspanning. In residentie Lucie Lambert heeft u de keuze tussen een appartement, een éénpersoons- of een tweepersoonskamer, al dan niet met terras, die u naar eigen smaak inricht. De algemene aanpak is immers volledig afgestemd op de wensen en behoeften van mensen op leeftijd. Het huishoudelijke reglement is gericht op verhoogde levenskwaliteit, niet op beperkingen. Via de bewonersraad wordt inspraak verzekerd.

Om een optimale en aangepaste verzorging te kunnen bieden en maximale levenskwaliteit te garanderen bestaan er drie leefgemeenschappen binnen de residentie, namelijk: de leefgemeenschap semi-validen bewoners , de leefgemeenschap ‘fysisch sterk afhankelijk’ en een leefgemeenschap die zich richt naar mensen met een beginnende dementie.

WZC Sint-Augustinus

Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus vzw is een modern zorginitiatief, dat vier verschillende vormen van dienstverlening verzorgt, in het centrum van Halle.

  •  WZC: 115 woongelegenheden
  • Service residentie: 60 assistentiewoningen waaronder ook mogelijkheid voor koppels

Voorwaarden

WZC Zonnig Huis

Je bent een 65-plusser. Voor partners volstaat het dat één van beiden 65 jaar is. Indien in dit geval één van beide partners overlijdt en de overlevende persoon jonger dan 65 jaar is, blijft diens inschrijving geldig.

Op het ogenblik van de aanvraag moet de oudere gedurende minstens, de laatste 5 jaar in Halle zijn ingeschreven onder de vorm van hoofdverblijf.

Seniorie De Maretak

Seniorie De Maretak richt zich tot zorgbehoevende en dementerende bejaarden.

Seniorenresidentie Lucie Lambert

Seniorenresidentie Lucie Lambert richt zich tot ouderen die op verzorging aangewezen zijn.

WZC Sint-Augustinus

Iedere Belg ouder dan 65. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.

Meenemen

-         Identiteitskaart of kopie van identiteitskaart;

-         2 klevertjes van de mutualiteit

-         Eventueel een ingevulde katzschaal

-         nuttige documenten en/of briefwisseling

Bevoegde instantie

WZC Zonnig Huis

Adresgegevens

Auguste Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02 361 17 17

Fax: 02 361 47 10

Aanvullende gegevens

www.ocmwhalle.be

WZC Sint-Augustinus

Adresgegevens

Monseigneur Senciestraat  4

1500 Halle

Telefoon: 02 363 99 40

Aanvullende gegevens

www.wzcsintaugustinus.be

Seniorie De Maretak

Adresgegevens

Ziekenhuislaan  10

1500 Halle

Telefoon: 02 359 03 00

Aanvullende gegevens

www.senioriedemaretak.be

Seniorenresidentie Lucie Lambert

Adresgegevens

Nachtegaalstraat 211

1501 Buizingen

Telefoon: 02/613 23 00

Fax: 02/613 23 01

Aanvullende gegevens

www.lucielambert.be

Uitgelicht

Zoeken