Schuldbemiddeling

Scroll naar

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.

Bij een te hoge schuldenlast kan de sociale dienst u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

Schuldbemiddeling wordt steeds gecombineerd met budgetbeheer.

Voorwaarden

In het geval dat de schulden betrekking hebben op consumentenkrediet dient de schuldenaar een 'overeenkomst inzake schuldbemiddeling' te ondertekenen.

Wanneer de schulden geen betrekking hebben op schulden in het kader van consumentenkrediet, zijn er geen formele voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van de schuldbemiddeling.

Er wordt steeds een overeenkomst opgesteld inzake schuldhulpverlening.

Aanpak

Wanneer je voor het eerst beroep doet op het OCMW, zal het intaketeam nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor jouw situatie.  Zij kunnen je doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst binnen het OCMW, zoals de dienst budgethulpverlening, of naar andere welzijnsvoorzieningen.

Meenemen

  • identiteitsbewijs
  • bewijs van inkomsten
  • bewijs van uitgaven
  • bewijs van eventuele schulden

Uitgelicht

Zoeken