Serviceflats en assistentiewoningen

Scroll naar

In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt u een individuele flat waar u zelfstandig woont. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen …

U kunt er ook een beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kunt u de andere bewoners ontmoeten.

OCMW Halle - Centrum Van Koekenbeek en Ten Hove

Serviceflats vormen een zelfstandige, doch beschermde hedendaagse woonvorm voor 65-plussers.

De medewerkers van de serviceflats 'Centrum Van Koekenbeek' en 'Ten Hove' staan in voor de ondersteuning en het bewaken van het algemeen welzijn van de bewoners en hun familie.

Via het oproepsysteem zijn bewoners in staat om aan te geven wanneer ze zich in een noodsituatie bevinden. Op deze manier kan het ideale evenwicht tussen het zelfstandig wonen en begeleiden bereikt worden.

Serviceresidentie Sint-Augustinus

De Serviceresidentie Sint-Augustinus bestaat uit 60 individuele woongelegenheden (serviceflats), waar een senior op een zelfstandige manier kan leven, maar waar een gemeenschappelijke dienstverlening voor de bewoners beschikbaar is.

Voorwaarden

Ouderen die wensen beroep te doen op thuiszorg en een permanentiedienst om op die manier zelfstandig te blijven wonen.

OCMW Halle - Centrum Van Koekenbeek en Ten Hove

  • U bent een 65-plussers.
  • Op het moment van de aanvraag woont u, ten minste gedurende de laatste 5 jaar, in Halle onder de vorm van hoofdverblijf.

Bovendien moeten deze personen behoren aan één van onderstaande doelgroepen:

  • De eigen woning is moeilijk aanpasbaar aan de specifieke noden.
  • Men wordt geconfronteerd met problemen op het vlak van veiligheids- en eenzaamheidsgevoelens en men heeft behoefte aan (bijkomend) toezicht.
  • Men maakt reeds gebruik van thuiszorg of wenst er beroep op te doen, hiervoor is een betere stroomlijning en coördinatie nodig.

Serviceresidentie Sint-Augustinus

De serviceresidentie Sint-Augustinus richt zich tot valide ouderen, met een hoge zelfredzaamheid, die nog zelfstandig willen leven binnen een beschermd milieu.

Bevoegde instantie

Centrum Van Koekenbeek

Adresgegevens

August Demaeghtlaan 28

1500 Halle

Telefoon: 02 361.16.16

Aanvullende gegevens

info.onthaal@ocmwhalle.be

Serviceresidentie Sint-Augustinus

Adresgegevens

Joseph Possozplein  25

1500 Halle

Telefoon: 02 362 11 30

Aanvullende gegevens

www.wzcsintaugustinus.be

Uitgelicht

Zoeken