Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning

De huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunt u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

Voorwaarden

 • uw bruto gezinsinkomen van drie jaar voor de aanvraag is niet hoger dan 16.880 euro, te verhogen met 1.510 euro per kind ten laste (gehandicapte kinderen tellen dubbel)
 • de laatste drie jaar heeft u of één van uw gezinsleden geen woning in eigendom of vruchtgebruik gehad (uitzonderingen zijn mogelijk)
 • zowel de woning die u verlaat als deze waar u naar verhuist liggen in het Vlaamse Gewest
 • de nieuwe huurwoning:
  • mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn
  • is een conforme woning (geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's en aangepast aan de samenstelling van het gezin)
  • heeft een maximale huurprijs van 570 euro. Dit maximum mag verhoogd worden met 7% per persoon ten laste, tot maximaal 28%

Voor een overzicht van de volledige regelgeving, raadpleeg de website Bouwen en Wonen.

Kosten

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: enerzijds is er een maandelijkse huursubsidie, anderzijds een eenmalige installatiepremie

 • de huursubsidie wordt in principe maximum 9 jaar uitbetaald en varieert tussen 69 en 414 euro per maand afhankelijk van uw inkomen en de periode. Deze subsidie wordt driemaandelijks uitbetaald.
 • de eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie tijdens de eerste twee jaar.

Bijzonderheden

Aanvraag

Dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie

Aanpak

U kunt het aanvraagformulier voor uw provincie downloaden op de website Bouwen en Wonen. U vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan voordat u naar uw nieuwe huurwoning verhuist, en uiterlijk negen maanden na de verhuis.

Meenemen

 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • kopie van het nieuwe huurcontract (als u dit reeds heeft)
 • eventueel: attest van invaliditeit

Uitzonderingen

Huurpremie

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
 • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen-Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen-Vlaanderen (zie ook 'Bedrag').

Uitgelicht

Zoeken