Thuiszorg - Oppasdienst

Een mantelzorger heeft af en toe behoefte aan ademruimte, soms kan hij tijdelijk de zorg niet opnemen. Een oppasdienst kan dan een oplossing bieden.

Steeds meer en meer hulpbehoevende mensen wensen langer thuis te blijven. Dit wordt dikwijls mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van familie, vrienden, buren,...

Deze informele zorgverleners of mantelzorgers hebben vaak nood om er eens tussenuit te zijn, tijd voor zichzelf te hebben of onder de mensen te komen.

De oppasdienst is er voor jou. Een vrijwilliger kan op regelmatige of eerder sporadische momenten ondersteunen en zal jouw afwezigheid tijdelijk opvangen.

Ook wanneer je zelf hulpbehoevend bent en nood hebt aan gezelschap of iemand die zorgend aanwezig is, kan je contact opnemen met onze dienst.

Wat mag een vrijwilliger-oppasser doen?

 • Zorgend aanwezig zijn, gezelschap en ondersteuning bieden.
 • Toezicht bieden tijdens de afwezigheid van de mantelzorger of de professionele zorg.
 • Begeleiden van een klant bij verplaatsingen binnen de woning, wandelingen buitenshuis.
 • Een praatje maken, samen Tv kijken of de krant lezen,...
 • Begeleiding tijdens de maaltijd of een toiletbezoek.

Voorwaarden

 • Je bent bejaard en/of zorgbehoevend (ook personen met dementie)
 • Je bent chronisch ziek
 • Je bent terminaal ziek
 • Je bent mindervalide
 • Ouders met een ernstig ziek of gehandicapt kind

Kosten

Een vrijwilliger die overdag komt oppassen: €3,46 per uur met een minimum van twee uur.

Een vrijwilliger die tussen 22u en 7u komt oppassen: nachttarief van €34,53.

Meenemen

 • Identiteitskaart
 • Een klever van de mutualiteit
 • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen of een uittreksel van de inkomsten
 • Een doktersattest
 • Eventueel een attest van invaliditeit

 

Uitgelicht

Zoeken