Huurwaarborg - Tussenkomst

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

Voorwaarden

Indien u de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan kan u contact opnemen met het OCMW.

Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen.
Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

Kosten

Bepaalde OCMW's hanteren een maximum bedrag voor de toekenning van een huurwaarborg.

Het bedrag van de toekenning zal steeds in verhouding zijn met het inkomen van de aanvrager.

Bijzonderheden

Soorten huurwaarborgen :

  • een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling . Het bedrag mag maximum twee maanden huur bedragen en de interesten zijn voor de huurder;
  • een bankwaarborg. Hierbij stelt de bank zich garant voor de huurder. In dit geval mag de waarborg maximum drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om door maandelijkse stortingen de waarborg op te bouwen in maximum drie jaar;
  • een bankwaarborg tengevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. Het OCMW kan beslissen dat de huurwaarborg door de cliënt moet worden terugbetaald in maandelijkse schijven of bij het beëindigen van het contract.

Aanpak

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.

Meenemen

  • huurcontract;
  • identiteitskaart.

Bevoegde instantie

OCMW Halle

Adresgegevens

A. Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02/361.16.16

Fax: 02/361.23.60

info.onthaal@ocmwhalle.be

http://www.ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

Telefonisch
Van ma - vrij:
van 8u45 tot 12u en 13u tot 16u15.

Elke werkdag permanentie: 9u-12u.
namiddag enkel na afspraak

Uitgelicht

Zoeken