Verwarmingstoelage stookoliefonds

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voorwaarden

U behoort tot één van volgende categorieën

 • Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 16.965,47€ verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste*.

 • Categorie 2 : personen met begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

 • Categorie 3 : personen met schuldoverlast

Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 2.990.

U maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Kosten

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 en 20 eurocent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden kunt u een toelage ontvangen voor maximum 1.500 liter brandstof.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c), is een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro voorzien.

Bijzonderheden

Aanpak

De verwarmingstoelage moet aangevraagd worden bij het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Meenemen

 • identiteitskaart
 • factuur van de levering
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
 • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis.

Bevoegde instantie

OCMW Halle

Adresgegevens

A. Demaeghtlaan  30

1500 Halle

Telefoon: 02/361.16.16

Fax: 02/361.23.60

info.onthaal@ocmwhalle.be

http://www.ocmwhalle.be

Aanvullende gegevens

Telefonisch
Van ma - vrij:
van 8u45 tot 12u en 13u tot 16u15.

Elke werkdag permanentie: 9u-12u.
namiddag enkel na afspraak

Sociaal Verwarmingsfonds VZW

Adresgegevens

Léon Lepagestraat  4

1000 Brussel

Telefoon: 0800/90 929

info@vf-fc.be

Aanvullende gegevens

http://www.verwarmingsfonds.be/

Uitgelicht

Zoeken