Verbeteringspremie Vlaanderen

Of u nu eigenaar of huurder bent, het kan zijn dat uw woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, het dak is aan een herstelbeurt toe...

Als u dan werkzaamheden uitvoert, komt u misschien in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid. De verbeteringspremie kan toegekend worden als:
- verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning;
- de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

Voorwaarden

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.

Inkomensvoorwaarden:

Voor aanvragen in 2014 mag het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van de bewoner en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont niet meer bedragen dan 29.000 euro. Dit maximum wordt verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste.

Het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont bedraagt 57.990 euro. Er is in dit geval geen verhoging voor personen ten laste.

Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor verbeteringspremies die worden aangevraagd in 2014 wordt dus het belastbaar inkomen van 2011 in aanmerking genomen.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze documenten persoonlijk afgeeft op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Een persoon ten laste is een inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, waarvoor u de kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die erkend zijn als persoon met een ernstige handicap worden eveneens beschouwd als persoon ten laste. In al deze gevallen is de situatie op de aanvraagdatum doorslaggevend.

Voorwaarden voor de woning

De woning waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd moet:
- in het Vlaamse Gewest gelegen zijn;

- als hoofdverblijfplaats bewoond worden;
- minstens 25 jaar oud zijn (deze voorwaarde vervalt als de verbeteringspremie betrekking heeft op het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).

Om de ouderdom van de woning te bepalen, wordt uitgegaan van de datum van de eerste bewoning zoals die opgetekend is in het bevolkingsregister van de gemeente.

Voorwaarden voor de facturen:

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.

Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Als het gaat om verbouwingswerkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.

Aantal aanvragen

Binnen een periode van 10 jaar kan u maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde onderdeel.

Kosten

  • het premiebedrag varieert tussen 100 euro en de 1.500 euro per bouwonderdeel
  • de juiste bedragen kunt u raadplegen op de website wonen Vlaanderen

Aanpak

U kunt het aanvraagformulier voor uw provincie downloaden op de website Bouwen en Wonen. U dient de aanvraag in nadat de verbeteringswerkzaamheden werden uitgevoerd (de facturen mogen maximum 1 jaar oud zijn). Een ambtenaar van het agentschap zal uw aanvraag onderzoeken en eventueel contact opnemen om na te gaan of aan alle voorwaarden voldaan is.

Meenemen

  • aanvraagformulier
  • kopie van de facturen
  • document waarop het kadastraal inkomen vermeld staat
  • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden

Bevoegde instantie

Woonwinkel Zennevallei

Adresgegevens

Vanden Eeckhoudtstraat  11

1500 Halle

Telefoon: 02/361.50.91

info@woonwinkelzennevallei.be

http://www.woonwinkelzennevallei.be/

Aanvullende gegevens

Maandag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur in Halle
Woensdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
Donderdag: 14 uur tot 16 uur in Halle
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur in SPL
en 14 uur tot 16 uur in Halle

Uitgelicht

Zoeken