Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling

Scroll naar

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper:

  • bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt u minder remgeld;
  • het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de zorgverlener rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds;
  • voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen.

Voorwaarden

Voor wie?

1. U geniet één van de sociale voordelen of statuten uit de volgende lijst (categorie 1):

- een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW
- een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
- een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als u bent erkend als gehandicapte
- een verhoogde kinderbijslag
- niet-begeleide minderjarige vreemdeling
- en kind dat als gerechtigde is ingeschreven  in de hoedanigheid van wees

=> U krijgt automatisch het recht!
 

2. Of u bent (categorie 2)…

- Weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos

En beschikt u op het moment van de aanvraag...

Over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan € 16.965,47* te verhogen met € 3.140,77 per bijkomend gezinslid.
 

3. Of u behoort tot geen van beide categorieën, maar beschikt op het moment van de aanvraag (categorie 3):

Over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan € 16 743,70* te verhogen met € 3 099,72 per bijkomend gezinslid.

 

* Bedragen geldig van 1/1/2014

Aanvraag

U vraagt de tegemoetkoming aan bij uw ziekenfonds:

U kunt voor meer informatie terecht bij:

Aanpak

Wie aan de voorwaarden voldoet kan een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Na een onderzoek van het gezinsinkomen (indien nodig) zal het ziekenfonds de verhoogde tegemoetkoming toekennen.

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming hebt, dan eindigt de code onderaan uw klever van het ziekenfonds op 1.

Meenemen

Bewijsstukken voorwaarden

Bevoegde instantie

Christelijke Mutualiteit

Adresgegevens

Ninoofsesteenweg  17

1500 Halle

Telefoon: 02/244.28.02

http://www.cm.be

Aanvullende gegevens

Maandag 9:30 - 12:00 15:30 - 18:30
Dinsdag 9:30 - 12:00 14:30 - 17:00
Woensdag 9:30 - 12:00 14:30 - 17:00
Donderdag 9:30 - 12:00
Vrijdag 9:30 - 12:00

Partena Bergen (Euromut)

Adresgegevens

Bergensesteenweg  14

1500 Halle

Telefoon: 02 356 20 08

http://www.euromut.be/

Aanvullende gegevens

Op 1 januari 2014 gingen Euromut en Partena Ziekenfonds in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel samen. Vanaf dan zijn klanten van Euromut lid van het onafhankelijke ziekenfonds Partena.

Liberale Mutualiteit

Adresgegevens

Vondel 23

1500 Halle

Telefoon: 02 356 53 82

http://www.liberalemutualiteit.be/

Aanvullende gegevens

Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Dinsdag 8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Donderdag 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Vrijdag 9:00 - 12:00

Partena Ziekenfonds (Partena Meiboom)

Adresgegevens

Meiboom 24

1500 Halle

Telefoon: 02 362 03 71

http://www.partena-ziekenfonds.be

Aanvullende gegevens

Maandag 9:00 - 12:30 Op afspraak
Dinsdag 9:00 - 12:30 14:00 - 17:00
Woensdag 9:00 - 12:30 Op afspraak
Donderdag 9:00 - 12:30 14:00 - 17:00
Vrijdag 9:00 - 12:30 Op afspraak

Op 1 januari 2014 gingen Euromut en Partena Ziekenfonds in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel samen. Vanaf dan zijn klanten van Euromut lid van het onafhankelijke ziekenfonds Partena.

Socialistische Mutualiteit

Adresgegevens

Molenborre 15

1500 Halle

Telefoon: 02 360 30 39

http://ziekenfondsfsmb.be

Aanvullende gegevens

Openingsuren:
maandag: 8h30-17h00
dinsdag: 8h30-17h00
woensdag: 8h30-17h00
donderdag: 8h30-17h00
vrijdag: 8h30-18h30
zaterdag: 8h30-12h00

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Adresgegevens

Theodore Van Ruycheveltstraat 2

1500 Halle

Telefoon: 02/523.87.77

http://www.nzvl.be/

Aanvullende gegevens

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 8:30 - 12:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten

Uitgelicht

Zoeken